banner
Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022
Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến
28-10-2022
Ngày 26/10/2022, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1990/STTTT-BCVT&CNTT v/v khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
- Thực hiện khảo sát về trải nghiệm người dùng thông qua Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) của Bộ Thông tin và Truyền thông:
+ Đăng tải địa chỉ đường dẫn truy cập và cung cấp thông tin khảo sát người dân và doanh nghiệp trên các Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Địa chỉ đường dẫn truy cập và cung cấp thông tin khảo sát: https://form.gov.vn/!Krc3U.
+ Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.
- Phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để thực hiện cung cấp thông tin khảo sát.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
-  Thực hiện Phiếu khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến (phiếu khảo sát tại Văn bản số 1667/CĐSQG-TTTV đính kèm). Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022.
- Đăng tải đường dẫn khảo sát về trải nghiệm người dùng thông qua Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Địa chỉ đường dẫn truy cập và cung cấp thông tin khảo sát: https://form.gov.vn/!Krc3U. Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.
3. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, thông tin nội dung khảo sát đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin, tham gia khảo sát.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện để việc khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt./.

Số lượt xem:134
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

401803 Tổng số người truy cập: 2648 Số người online:
TNC Phát triển: