banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
27-12-2020

Tên cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

        Điện thoại: 02603 833118

        Fax:  02603 833118

        Email: ldtbxhdakglei@gmail.com

   Lãnh đạo phòng:
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng
  Điện thoại: 02603505868

  Email: nttung.dakglei@kontum.gov.vn
 

- Bà: Phạm Thị Mây - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 0395086319

  Email: đang cập nhật

 B.   Vị trí, chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn

I.       Vị trí, chức năng

Cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Uỷ ban nhân dân huyện) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thống nhất gọi là phòng. Việc thành lập và tên gọi của phòng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 Cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn;

- Chương trình công tác về lao động, thương binh và xã hội.

2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội của huyện;

3. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao;

4 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, sản xuất của tập thể thương binh và người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma tuý, mại dâm trên địa bàn huyện theo phân cấp;

5. Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phòng trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội;

6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của huyện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

 

Số lượt xem:6041
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1010166 Tổng số người truy cập: 3840 Số người online:
TNC Phát triển: