banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2024 huyện Đăk Glei
16-1-2024
Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2024 huyện Đăk Glei
STT Nội dung File đính kèm
1 Giấy mời  Giấy mời số 09/GM-UBND
2 Chương trình  Chương trình kèm theo 
3 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Báo cáo kèm theo

Phụ lục kèm theo Báo cáo
4 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024  Bao cao kem theo
Phu luc 1 kèm theo
Phụ luc 2 kèm theo
Phu luc 3 kèm theo
5 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 Tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 
 

Số lượt xem:186
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn


865379 Tổng số người truy cập: 2208 Số người online:
TNC Phát triển: