banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Tài liệu Họp đánh giá kết quả thực hiện chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
14-3-2023
Tài liệu Họ đánh giá kết quả thực chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
STT Nội dung File tải về
1 Giấy mời Giấy mời
2 Chương trình họp Chương trình
3 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan đến từng tiêu chí, tiêu chí thành phần mất điểm của Chỉ số Cải cách hành chính huyện Đăk Glei năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 1. Báo cáo số 13/BC-PNV, ngày 13 tháng 03 năm 2023
2. Phụ lục các tiêu chí mất điểm kèm theo
3. Phụ lục nhiệm vụ trễ hạn kèm theo
4. Công văn số 20/PNV-TH ngày 17 tháng 02 năm 2023
5. Công văn số 16/PNV-TH ngày 13 tháng 02 năm 2023
6. Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023
7. Phụ lục kèm theo Quyết định
 
Số lượt xem:2200
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1010038 Tổng số người truy cập: 3606 Số người online:
TNC Phát triển: