banner
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Chú trọng công tác chính trị tư tưởng ở Đảng bộ huyện Đăk Glei
2-8-2023
           Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đăk Glei đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023.
 Đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Bí thư Huyện ủy trong một lần nắm bắt tình hình tại xã Đăk Pék

         Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng chú trọng việc nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; ban hành kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII); ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2023. Ngoài ra, Đảng bộ huyện cũng thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy; triển khai học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổng hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Định hướng công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước trên không gian mạng internet, các trang mạng xã hội và chia sẻ lan tỏa các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước của tỉnh và của huyện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện...
Đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong một lần nắm bắt tình hình tại xã Đăk Môn.

           Trong tình hình mới như hiện nay, Đảng bộ huyện Đăk Glei tiếp tục xác định phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội theo hướng: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương, đơn vị trong triển khai công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình và chủ động xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, định hướng dư luận; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông
 
 


Số lượt xem:253
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

709219 Tổng số người truy cập: 2287 Số người online:
TNC Phát triển: