banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Huyện Đăk Glei chủ động bảo vệ rừng trong mùa khô hanh năm 2023 – 2024
17-1-2023
Thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, cộng với phong tục tập quán đốt nương làm rẫy và ý thức của người dân chưa cao, được xác định là nguyên nhân dễ dẫn đến cháy rừng. Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, nhóm cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, thôn làng trên địa bàn huyện Đăk Glei tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.
Cuộc sống trước đây của người dân ở thôn Đông Nây xã Đăk Man, huyện Đăk Glei ít nhiều đều có khai thác một số sản phẩm phụ từ rừng phục vụ nhu cầu đời sống. Từ năm 2014, trên diện tích rừng được giao nhận khoán bảo vệ, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn được thành lập 4 tổ, với 12 thành viên quản lý, bảo vệ 220ha rừng. Qua tuần tra kiểm soát những hành vi chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép được nghiêm túc xử lý và công khai trong cộng đồng. Đặc biệt, việc tuần tra định kỳ hàng tuần và cảnh giác phòng chống cháy rừng trong mùa đốt nương rẫy được nhóm cộng đồng thôn đặc biệt quan tâm. Cùng với đó, được hưởng lợi trên diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, giúp cho người dân có ý thức hơn trong việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ.
Ông A Trời - Thôn trưởng thôn Đông Nây, xã Đăk Man:“Từ lúc nhận khoán bảo vệ rừng thôn đã thành lập 4 tổ, thì một tổ có 3 người trong đó 1 người tổ trưởng và 2 người là thành viên, khi mà chúng tôi thành lập xong thì công tác quản lý, công tác bảo vệ rừng thì nó tốt hơn so với trước đây khi chưa thành lập. Trên cơ sở đó, các chế độ của nhà nước quan tâm tới thôn chi trả tiền dịch vụ môi trường thì bà con phấn khởi có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn”.

Chính quyền xã, kiểm lâm địa bàn tham gia tuần tra rừng giao nhận khoán tại thôn Đông Nây xã Đăk Man.
Trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhóm cộng đồng thôn Đông Nay xã Đăk Man đã phối hợp với đơn vị chủ rừng, kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm, bám địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương về kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, ký cam kết về bảo vệ rừng và PCCCR tại các khu vực có nguy cơ gây cháy rừng cao. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy trong điều kiện cho phép; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và PCCCR.


Công tác tuần tra rừng giao nhận khoán tại thôn Đông Nây xã Đăk Man.
Ông Nguyễn Văn Chương - Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Đăk Man: “Khi chúng tôi đi tuyên truyền đến người dân, bây giờ rừng người dân làm chủ thì ý thức của người dân đã nâng đã nâng cao rõ rệt, minh chứng cho điều đó thì từ năm 2019 đến nay không còn sảy ra chuyện người  dân vô để phá rừng, bởi vì rõ ràng là tính cộng đồng của bà con rất là cao, một người vì mọi người và mọi người vì một người trên hộ gia đình đó không thể phá rừng của cộng đồng được”
Xã Đăk Pék có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 7.500ha, diện tích có rừng hơn 3.000ha. Ngay từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 UBND xã Đăk Pék đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCCR, phương án đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quản lý, BVR&PTR của xã gồm 22 người; Tổ công tác liên ngành quản lý BVR cấp xã gồm 10 thành viên,  kiện toàn thành lập 11 tổ BVR, PCCCR với 55 thành viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân sinh sống tại các thôn gần rừng được chú trọng nhằm nâng cao ý thức BVR, PCCCR. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý BVR, PCCCR, xã Đăk Pék vừa được UBND huyện chọn tổ chức diễn tập công tác BVR, PCCR, trên lâm phần được giao cho các hộ gia đình nhận quản lý bảo vệ với trên 80 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng kiểm lâm, công an và người dân địa phương tham gia.

Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại thôn Đăk Brỏi xã Đăk Nhoong.

Kiểm tra công tác rừng 178 tại hộ gia đình nhận khoán xã Đăk Pék.

Họp thôn tuyên truyền công tác PCCCR tại khu dân cư.
Ông Nguyễn Khắc Tụ - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék cho biết:Theo kế hoạch xã được chọn là xã thực hiện điểm trong công tác PCCCR, trên cơ sở kế hoạch được giao, hiện tại là xã đã xây dựng kế hoạch PCCCR trong mùa khô 2023 - 2024, đồng thời trong công tác giao kế hoạch đầu năm thì xã cũng đã họp, kết hợp tuyên truyền cho các trưởng thôn để chủ động phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho các hộ dân trong mùa khô, đặc biệt là mùa nương rẫy sắp tới”.
Ông A Cường - Thôn trưởng thôn 14B xã Đăk Pék vui vẻ nói:“Vào mùa khô, chúng tôi luôn thực hiện họp người dân và tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn thôn để thực hiện PCCCR, vận động bà con không đốt dọn nương rẫy trong khu vực sát rừng 178 của các hộ mà đã được giao khoán”.


Diễn tập công tác PCCCR tại xã Đăk Pék.
Huyện ĐăkGlei hiện có gần 34.000ha được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Toàn bộ số tiền chi trả cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư đều được công khai ghi rõ, sau khi nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, các thôn cũng họp bàn lấy biểu quyết dân chủ để quyết định sử dụng đúng vào mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với các gia đình, nhóm cộng đồng và định hướng cho người dân sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, gắn với công tác bảo vệ rừng tại cơ sở, sử dụng hợp lý nguồn kinh phí này đã giúp cho người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ rừng.
 Ông A Huỳnh - Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Đăk Brỏi, xã Đăk Nhoong nói:“Được nhận tiền khoán bảo vệ rừng thì người dân có ý thức trong quản lí, bảo vệ rừng như là về công tác tuyền truyền quản lý BVR và không phá rừng làm nương rẫy, mấy năm nay thì cũng tương đối ổn định, không có tình trạng phá rừng làm nương rẫy như mấy năm về trước.
Ông A Tải - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong tâm sự:“Sau khi dịch vụ môi trường rừng được đưa về đến tận người dân, hộ dân và tổ cộng đồng thì nhìn chung công tác quản lý BVR thì bà con được chú trọng hơn và có trách nhiệm trong công tác quản lý BVR và đối với nguồn dịch vụ môi trường rừng phát triển thêm một cái thu nhập để trong năm phát triển kinh tế”
Huyện Đăk Glei có gần 150.000 ha diện tích rừng tự nhiên, trong đó diện tích đất có rừng trên 107.000 ha. Để tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, và phòng chống cháy rừng trong niên vụ khô hanh năm 2023 - 2024, các đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến thời tiết, kịp thời đưa ra thông báo, cảnh báo cấp dự báo cháy để nhân dân thực hiện. Cùng với đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền kiện toàn lại các ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp, ban quản lý bảo vệ rừng các thôn làng, tiến hành tu sữa các đường băng cản lửa, hệ thống biển báo. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án kế hoạch PCCCR, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR và thực hiện phương châm “4 tại chổ”, tăng cường đội ngũ cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở. Huyện đã củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã và tổ/đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR ở các thôn, làng. Từ năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn tổ chức 155 buổi tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, các văn bản của các cấp với hơn 10 nghìn lượt người tham gia. Thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, các chủ rừng, UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã thực hiện 10 nghìn lượt với trên 13 nghìn người tham gia tuần tra. Nhờ đó, trong năm 2022, không để xảy ra vụ cháy rừng lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 01 vụ năm 2021, đã xử lý hình sự 03 vụ, xử lý hành chính 15 vụ; số gỗ vi phạm 34,903m3 gỗ các loại; có gần 1,159 ha rừng bị thiệt hại. Bước vào mùa khô năm 2023, huyện Đăk Glei đã có nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ và PCCCR.
Ông Rơ Châm Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei cho biết thêm: “Ngay từ đầu năm, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch PCCCR để triển khai về cho các xã thị trấn, nhận định của chúng tôi thì diện tích dễ xảy ra cháy rừng trên toàn huyện là 28.000ha và trọng tâm là một số xã ở phía nam gồm xã Đắk Pék, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Kroong, thị trấn Đăk Glei chúng tôi đã chỉ đạo riêng với các xã đấy trọng tâm công tác PCCCR nhất là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4, hiện nay công tác PCCCR đang được triển khai”


Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác rừng 178 trên địa bàn huyện.
Trước những diễn biến và khắc nghiệt của thời tiết trên địa bàn huyện Đăk Glei, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cùng sự phối hợp tốt của các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, nhóm cộng đồng được giao khoán BVR, UBND các xã thị trấn, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân sẽ giúp cho huyện Đăk Glei làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR hạn chế những vụ cháy rừng xảy ra.
 Bài, ảnh: Minh Đức - Y Đông
 
Số lượt xem:1671
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn


865460 Tổng số người truy cập: 2435 Số người online:
TNC Phát triển: