banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Đăk Glei: Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn
9-7-2024

           6 tháng đầu năm năm, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei có nhiều chuyển biến tích cực, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
         Các cơ quan, đơn vị đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đến nay, đã thành lập 93 tổ công nghệ số cộng đồng/93 thôn, làng. 100% công chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã, thị trấn có máy tính sử dụng trong công việc; tỷ lệ máy tính được kết nối Internet tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 100%.
           Việc số hóa thủ tục hành chính đạt tỷ lệ gần 100%. Triển khai cung cấp tài liệu cuộc họp cho đại biểu nghiên cứu, trao đổi, thảo luận bằng quét mã QR-code.
           Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện.
          Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở luôn duy trì hoạt động thường xuyên, mở chuyên mục chuyển đổi số để triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền những văn bản liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm 2024, đã đăng tải trên 30 tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện; 12/12 xã, thị trấn đã xây dựng trang Thông tin điện tử cấp xã.
         Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt trên 80%; công tác đăng ký thuế điện tử đạt trên 95%.
Hướng dẫn bà con thanh toán tiền điện qua App
 
        Tổ công nghệ số cộng đồng đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, chính sách xã hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử...
         Đồng thời, triển khai thiết lập được 05 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin6 tại 5 xã, thị trấn (Đăk Long, thị trấn Đăk Glei, Đăk Man, Xốp, Đăk Choong).
         Thời gian tới, huyện Đăk Glei Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của huyện nhằm tăng cường sự tham gia của người dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn huyện trong việc chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, Nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật tại các đơn vị cấp huyện, xã bao gồm: Nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, các thiết bị bảo đảm an toàn thông tin mạng…
Thực hiện: Nguyễn Tú
 

Số lượt xem:36
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059582 Tổng số người truy cập: 3596 Số người online:
TNC Phát triển: