banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Huyện ủy Đăk Glei đặt chỉ tiêu phát triển 120 đảng viên mới trong năm 2024.
26-3-2024
Trong năm 2024, Đảng bộ huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024, trong đó phấn đấu phát triển trên 120 đảng viên mới. Đơn vị có chỉ tiêu phân bổ cao nhất là Đảng bộ xã Mường Hoong, phấn đấu năm 2024 kết nạp được 23 đảng viên mới.
Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú tại Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyệna
Để công tác phát triển đảng viên mới thực hiện có hiệu quả, Huyện Ủy Đăk Glei tập trung rà soát đội ngũ trung kiên, thực hiện công tác tạo nguồn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Ưu tiên phát triển đảng viên mới đối với cán bộ khu dân cư, lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, học sinh, con em gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, huyện ủy cũng quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong đội ngũ công nhân, người lao động và cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn, phát triển đảng viên mới phục vụ công tác tuyển quân năm 2025. Các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng, trung kiên nhận thức về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong đối tượng là giáo viên, nhân viên y tế, các gia đình có con là học sinh đủ điều kiện tạo nguồn phát triển Đảng. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, giúp cho quần chúng nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, tự nguyện phấn đấu để được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Tin, ảnh: Y Đông
 

Số lượt xem:1678
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059464 Tổng số người truy cập: 3349 Số người online:
TNC Phát triển: