banner
Thứ 2, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Đăk Glei một năm vượt khó
23-1-2024
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei. Dù gặp không ít khó khăn, phục hồi và phát triển, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đăk Glei tiếp tục có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo đà cho năm mới 2024 gặt hái nhiều thắng lợi mới.
Đoàn công tác của tỉnh, huyện khảo sát xây dựng Tượng đài Chiến thắng Đăk Pék tại thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei
Đoàn công tác của tỉnh, huyện khảo sát xây dựng khu hành chính mới của huyện tại thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei
 
Trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2023 (theo giá so sánh 2010) đạt 2.837 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 14,5%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 16,4%; Dịch vụ tăng 15,7%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) các ngành đạt 3.828 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 39 triệu đồng năm 2022 lên 42 triệu đồng năm 2023, đạt 100% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng là 16,17%, đạt 100% so với kế hoạch và giảm 2,69% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích các cây trồng chính đạt 13.268,6 ha, đạt 110,5% kế hoạch và tăng 0,5% so với cùng kỳ. Các loại cây trồng chủ lực của huyện tiếp tục được chú trọng phát triển, đến nay, tổng diện tích cây cà phê khoảng 1.892,4 ha, đạt 104,1% kế hoạch; cao su khoảng 1.866 ha, đạt 100% kế hoạch; cây Mắc ca khoảng 445 ha, đạt 100% kế hoạch (trong đó: trồng mới 81 ha, đạt 100% kế hoạch); cây ăn quả khoảng 428,1 ha, đạt 100% kế hoạch (trong đó: trồng mới đạt 25,5 ha, đạt 100% kế hoạch); Sâm Ngọc Linh khoảng 41,2 ha, đạt 107,2% kế hoạch (trong đó: trồng mới đạt 7,8 ha, đạt 155,2% kế hoạch); cây dược liệu khác khoảng 984,9 ha, đạt 110,2% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi nhìn chung cơ bản ổn định; kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện, Thành lập mới khoảng 03 hợp tác xã, vượt kế hoạch; nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 17 hợp tác xã. Có 109 THT đạt 132,9% so với kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ. Các HTX, tổ hợp tác, trang trại phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy cơ giới hoá và ứng dụng công nghệ vào phát triển sản xuất, tạo tiền đề cho công nghệ chế biến phát triển, mở mang các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động. Việc xây dựng đề án mỗi xã 1 sản phẩm Ocop được quan tâm thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện, toàn huyện có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm 03 sao OCOP cấp tỉnh và 45 sản phẩm được được các chủ thể từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm gắn với thị hiếu tiêu dùng của thị trường, dự kiến đến cuối năm có thêm 1à2 sản phẩm được công nhận. Trên địa bàn huyện đến nay có 03 xã đạt chuẩn Nông thôn  mới (xã Đăk Kroong, Đăk Môn và Đăk Pék). Đến nay xã Đăk Choong (xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023) đã đạt 16/19 tiêu chí. Số xã đạt chuẩn 11 tiêu chí 01 xã; có 05 xã đạt chuẩn từ 7 đến 9 tiêu chí: số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là: 9,9 tiêu chí. Có 08/14 thôn dự kiến đạt chuẩn thôn nông thôn mới, còn 06 thôn không đạt; có 02 thôn tại xã biên giới dự kiến đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; Công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng, đến nay, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở khoảng 94,55%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất khoảng 98,62%; đến hết năm 2023 thực hiện tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở là 95,01%, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất là 98,83%, đạt 100% kế hoạch và tăng 0,2%.  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 được Hội đồng nhân dân huyện giao 28.130 triệu đồng; thực hiện thu lũy kế đến ngày 31/12/2023 là 36.910 triệu đồng, đạt 131,2% so với dự toán tỉnh giao giao, đạt 131,2% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 116,6% cùng kỳ năm trước. Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được thực hiện hiệu quả. 
Đoàn công tác của tỉnh và huyện kiểm tra thực tế tại thôn Đăk Boók- xã Đăk Plô về xây dựng NTM
Bí thư huyện uỷ tham mô hình cà phê xứ lạnh và mô hình sâm dây tại xã Đăk Plô.
 
Năm 2024 là năm tiền đề thực hiện Nghị quyết địa hội Đảng các cấp. Việc tập trung huy động các nguồn lực sẽ là cơ sở để huyện Đăk Glei thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó, tập trung xây dựng ngành Nông nghiệp hiệu quả, đa dạng, bền vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp người dân đang canh tác nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; quản lý trật tự xây dựng; tăng cường thu hút đầu tư; triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân… là những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Đăk Glei tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024.

Tin, ảnh: Y Đông

Số lượt xem:1206
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1012744 Tổng số người truy cập: 888 Số người online:
TNC Phát triển: