banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, diệt trừ cây Mai Dương
2-2-2024

Căn cứ Văn bản số 261/UBND-NNTN ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, diệt trừ cây Mai Dương.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai một số nội dung sau:
UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan; của UBND huyện về ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều kiện thực tế của địa phương; thường xuyên huy động, tổ chức các lực lượng ra quân đồng loạt để ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương để không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất, canh tác của người dân, đảm bảo có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Cây Mai Dương phát triển mạnh mẽ
 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh… về những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây Mai Dương. Khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực, huy động các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên,...) cùng phối hợp, tham gia diệt trừ cây Mai Dương.
Tiếp tục rà soát các vùng, khu vực có điều kiện thuận lợi cho cây Mai Dương phát triển (như ven sông, suối, các bờ đập, bờ hồ…), tập trung tổ chức ngăn chặn và diệt trừ, đảm bảo có hiệu quả, không tiếp tục phát tán ra các vùng lân cận; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương tại địa bàn quản lý.
 Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ngăn chặn sự phát triển và diệt trừ cây Mai Dương; Hướng dẫn các đơn vị, UBND các xã, thị trấn về các phương pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, trong đó chú trọng các phương pháp thân thiện với môi trường, không làm ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân.


Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Số lượt xem:45
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn


865356 Tổng số người truy cập: 2145 Số người online:
TNC Phát triển: