banner
Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
10-5-2024

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Huyện Đăk Glei.
Hội chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế cho bà con nhân dân
 
Thời gian qua, Hội triển khai thực hiện Quyết định số 217- 218 QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với chính quyền, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần quan trọng phát trong triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, Hội phối hợp Mặt trận, các đoàn thể vân động cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động cán bộ hội viên, nông dân tích cực đóng góp ngày công, sức lao động, hiến đất chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, sửa chữa và làm  mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kên mương, khơi thông cống rãnh và bảo vệ môi trường ở khu dân cư nông thôn…
Tiếp tục vận động nông dân cùng nhau tham gia thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“thôn, làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hưởng ứng lễ phát động nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, công tác dân số, gia đình và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm do các cấp, các ngành phát động.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện 2023-2028
 
Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Đăk Glei tiếp tục tuyên truyền, phát động đến cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xem xét, lựa chọn hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Tiếp tục vận động nông dân cùng nhau tham gia thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“thôn, làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hưởng ứng lễ phát động nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, công tác dân số, gia đình và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm do các cấp, các ngành phát động.
 
Thực hiện: Minh Đức – Nguyễn Tú
 

Số lượt xem:220
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

985230 Tổng số người truy cập: 3546 Số người online:
TNC Phát triển: