banner
Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Glei nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.
8-5-2024
      Chuyển đổi số là một trong những nội dung rất quan trọng cụ thể hóa đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Glei đã đề ra những nội cụ thể trong nhiệm kỳ này. Trong đó, tập trung ưu tiên công tác lãnh chỉ đạo, nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và công tác Đảng. Với mục tiêu đặt ra là, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác chuyên môn, công tác Đảng một cách toàn diện, ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu trong Chi bộ và đơn vị nhằm thúc đẩy toàn diện trong tất cả lĩnh vực công tác, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong đơn vị.
          Vào lúc 14 giờ 00, ngày 06/5/2024, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Glei tiến hành tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 5, đồng thời tổ chức Sinh hoạt chuyên đề trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Tạ Đình Hà – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
Đồng chí Tạ Đình Hà - Bí thư Chi bộ trình chiếu video nội dung sinh hoạt chuyên đề.
 
          Xác định được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của chuyên đề trong tình hình, bối cảnh hiện nay, Chi bộ đã chủ động xây dựng tài liệu và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ sinh hoạt bằng video và phần mềm power point. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, thông qua video và power point, Chi bộ đã khái quát các nội dung liên quan và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đặc biệt là nội dung của Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ … gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...
          Qua đó, Chi bộ đã quán triệt toàn bộ nội dung tài liệu chuyên đề đến toàn thể đảng viên, đồng thời nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quy định trên được triển khai trong các cấp ủy, tổ chức Đảng đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự răn, tự sửa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh.
          Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên được nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến các nội dung liên quan chuyên đề. Đồng chí Hiêng Thị Hoa – Phó Bí thư Chi bộ phát biểu: “Trong thời gian qua, Chi bộ Viện kiểm sát đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng tới xây dựng phòng họp không giấy, xây dựng Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ tại buổi đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm bằng Video. Đây là lần đầu tiên, Chi bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề nên ít nhiều còn sai sót, vì vậy trong thời gian tới, Chi bộ cũng như đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cũng như khắc phục những sai sót, qua đó nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chuyển đổi số tại đơn vị và Chi bộ. Bên cạnh đó, về nội dung chuyên đề thì đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định chuyên biệt để kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng và thi hành án. Quy định này đã thể chế hóa rất kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng về việc kiểm sát quyền lực trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án - những lĩnh vực mà thời gian qua tham nhũng, tiêu cực vẫn xảy ra, dù đây được coi là “pháo đài” vững chắc để phòng chống tham nhũng. Việc ban hành Quy định này một lần nữa khẳng định quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Nhân dân trao cho các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực của mình nhưng đồng thời quyền lực này phải được kiểm soát để bảo đảm quyền lực luôn thuộc về Nhân dân, được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng, lạm dụng để tham nhũng, tiêu cực”.
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ
 
          Các ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên tại buổi sinh hoạt đều tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với tập thể, cá nhân nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của chuyên đề trong thời gian tới gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành để góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.
Tin, ảnh: A Lộc

Số lượt xem:172
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

985196 Tổng số người truy cập: 3416 Số người online:
TNC Phát triển: