banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Hội CCB huyện Đăk Glei phát huy bản chất truyền thống “ Bộ Đội Cụ Hồ”
1-4-2024

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đăk Glei luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trên nhiều mặt công tác, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.
Hội CCB huyện hiện có 12 Hội CCB xã, thị trấn và 93 chi hội với 2.886 hội viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Hội thường xuyên được kiện toàn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ Hội các cấp trên địa bàn huyện về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn hiện nay.
Thành viên Hội cựu chiến binh trong phát triển mô hình cà phê

 
Hoạt động của Hội CCB các cấp không ngừng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Hội CCB từ huyện đến cơ sở làm tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cựu chiến binh; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nghĩa tình của các thế hệ CCB, cựu quân nhân, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh trật tự,...
Măt khác, Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội CCB huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế được hội viên hội cựu chiến bịn triển khai hiệu quả

 
Nhận thấy rằng, Từ phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh, chất lượng tổ chức Hội ngày càng được củng cố đồng đều, vững chắc hơn, tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thực sự là lực lượng “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
Tuy nhiên, Một số ít Chi hội chưa gắn công tác tuyên truyền các chủ trương Chính sách của Đảng, các cấp trong các buổi sinh hoạt hội; Một số Cơ sở hội Chi hội chưa duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; Có sinh hoạt song tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thấp…
Qua đó, Hội đã đưa ra Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới đó là Tổ chức phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, Huyện ủy, Hội CCB tỉnh Kon Tum; Nắm chắc tình hình tư tưởng và tâm trạng, dư luận xã hội của hội viên và Nhân dân; Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động…

 
Thực hiện: Nguyễn Tú

Số lượt xem:31
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

927025 Tổng số người truy cập: 2972 Số người online:
TNC Phát triển: