banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1-4-2024

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Mô hình trồng sâm dây, mô hình thử nghiệm trồng lúa nước 02 vụ để người dân phát triển kinh tế.

 
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện ĐăkGlei đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có thực hiện chương trình, các cơ quan liên quan phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tuyên truyền chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tích cực phối hợp chính quyền địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng và giải ngân kịp thời.
Kết quả 02 năm: năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei đã cho vay 29.100 triệu đồng/597 lượt hộ vay, trong đó cho vay hỗ trợ nhà ở 9.640 triệu đồng/241 hộ vay, cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề 19.460  triệu đồng/356 hộ vay. Dư nợ đến ngày 31/12/2023 là 29.100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, với 597 hộ đang vay vốn (chiếm 51% trên tổng số hộ được phê duyệt), trong đó cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở: 9.640 triệu đồng/241 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề: 19.640 triệu đồng/356 lượt hộ vay vốn.
Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định; nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng; hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở ổn đình cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.
Nguồn vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao, đã góp phần rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị giảm nghèo, tạo việc làm, bảm đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó tăng cường, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.
Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng dân tộc chủ trì, đôn đốc UBND các xã thực hiện rà soát, xác nhận danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo đúng quy định. Trên cơ sở danh sách rà soát, xác nhận, tổng hợp và đề nghị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện tổng hợp, kiểm tra, thẩm định danh sách, nhu cầu vay vốn của các đối tượng. Qua đó tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Từ đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện kịp thời thụ hưởng các chính sách chung của Nhà nước, trong đó có chính sách vay vốn từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để xây dựng nhà ở, sản xuất chăn nuôi ổn định cuộc sống, phát triền kinh tế gia đình. Góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

 
Thực hiện: Y Đông
 

Số lượt xem:30
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

927098 Tổng số người truy cập: 3330 Số người online:
TNC Phát triển: