banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Bí thư huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man
14-9-2023
Ngày 13/9/2023, đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Bí thư Huyện ủy đã có buổi đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Rơ Châm Định - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Trọng Từ  - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, tổ Trưởng tổ cấp ủy phụ trách địa bàn xã Đăk Man; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Hạt Kiểm lâm huyện; Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đăk Glei; 
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Y Thương - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Y Kim Thoa - Phó bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch UBND xã; đồng chí Hoàng Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí là Trưởng, Phó các ngành, đoàn thể xã Đăk Man.
Trước buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đi thăm và kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi Dê của 04 hộ gia đình (do anh A Hải làm tổ trưởng) được quỹ Hội nông dân huyện hỗ trợ, tổ có 08 thành viên tham gia với tổng số 50 con Dê tại thôn Đông Lốc; thăm mô hình nuôi Dúi sinh sản của hộ gia đình anh A Kiểm với số lượng 70 con được đầu tư nuôi từ năm 2021; mô hình trồng sâm Ngọc Linh của hộ gia đình chị Y Pơn với khoảng 1.500 cây tại thôn Măng Khên.
Thăm mô hình nuôi Dúi của hộ gia đình anh A Kiểm
Thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh của hộ gia đình chị Y Pơn
Thăm mô hình chăn nuôi Dê của hộ gia đình anh A Hải
 
Tại các mô hình đến kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã hỏi thăm tình hình phát triển kinh tế hộ gia đình của bà con, qua đó cũng mong muốn người dân cố gắng duy trì, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi vào sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Buổi chiều đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đăk Man. Nhìn chung, trong 09 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã Đăk Man luôn đoàn kết cụ thể hóa các nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư từ cấp trên để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được củng cố và tăng cường, mặt trận và các đoàn thể hoạt động tích cực và có chiều sâu. Nhân dân trên địa bàn xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Kinh tế của xã có mức tăng trưởng khá; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 27,5 triệu đồng/người/năm; phấn đấu cuối năm 2023 đạt 30/42 triệu đồng/người/năm, đạt 71,42% kế hoạch đề ra. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi và an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man.
 
Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc với tổng số 126 đảng viên; Dân số toàn xã là 1.414 người với 414 hộ; Tổng diện tích gieo trồng cây chính là 525ha. Diện tích cây lâu năm 295ha. Diện tích cây dược liệu 5ha. Về công tác quản lý bảo vệ rừng diện tích rừng cộng đồng được nhận giao khoán 1.264,84ha. Diện tích trồng rừng được giao năm 2023 là 7,72ha; Tổng đàn gia súc đến tháng 09 là 1.947con; Về phát triển sản phẩm OCOP và Hợp tác xã: có 01 sản phẩm đó là chè xanh đang trong lộ trình đăng ký kinh doanh sản phẩm; 01 THT nông nghiệp thành lập năm 2022 đến nay còn 9 thành viên tham gia. Trên địa bàn xã đến nay đã hình thành được 06 THT có 70 hội viên tham gia. Về du lịch xã đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân phát triển thác Đăk Chè thành khu du lịch sinh thái đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
Về xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã thực hiện đạt là 10/19 tiêu chí, còn lại 9/19 tiêu chí chưa đạt; Năm 2022 đã triển khai xóa 02 nhà tạm, nhà dột nát; Xã có 03/03 thôn có nhà rông văn hóa và 02 bộ cồng chiêng; toàn xã có 66 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 16%, hộ cận nghèo 119 hộ chiếm tỷ lệ 28,74%; Tổng dư nợ Ngân hàng chính sách xã hiện nay là: 13, 950 triệu đồng, với 87 hộ nghèo và 92 hộ cận nghèo vay vốn; Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 24/28 đảng viên mới. 09 tháng đầu năm 2023, kết nạp 05/10 đảng viên, đạt 50% kế hoạch.
Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn cũng như đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã trong thời gian tới.
Đồng chí Rơ Châm Định - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man.
Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man
 
Cũng tại buổi làm việc lãnh đạo xã đã kiến nghị, đề xuất với đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác một số vấn đề như: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đến sửa chữa trụ sở làm việc, vì hiện nay trụ sở đã xuống cấp, Bố trí kinh phí để xây hàng rào và kè Nhà văn hóa xã. Đề nghị UBND huyện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác du lịch thác chè trên địa bàn xã. Đề nghị UBND huyện bố trí đủ số lượng công chức xã để thực hiện nhiệm vụ như công chức Văn phòng - Thống kê  và Văn hóa - Thông tin.
Đồng chí Y Thương - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Trường Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với đoàn công tác của huyện.
 
Kết luận buổi làm việc đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đăk Man trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 09 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Đăk Man tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là:  Phát triển và nhân rộng các mô hình chăn nuôi để trở thành sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuyên truyền vận động nhân dân vay vốn NHCS phát triển mô hình kinh tế nhất là các mô hình nuôi dê, nuôi dúi, nuôi bò, trồng sâm Ngọc Linh; Định hướng cho người dân sử dụng tiền nhận khoán bảo vệ rừng đúng mục đích; Tiếp tục phát triển trồng cây cà phê xứ lạnh là cây chủ lực của địa phương; Phát triển các loại cây dược liệu như sâm Ngọc Linh, phát triển trồng nấm linh chi đỏ dưới các tán rừng; xây dựng đồi chè với quy mô lớn để phát triển thương hiệu; định hướng nuôi ong lấy mật để phát triển sản phẩm OCOP; rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM; rà soát lại các hộ dân đang làm nhà mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang còn trên đất nông nghiệp; Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã phân công đoàn viên, hội viên trực tiếp phụ trách bám sát và gắn tránh nhiệm với từng hộ dân nhằm hướng dẫn, theo dõi và giúp đỡ từng hộ nghèo phát triển sản suất; Tuyên truyền xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Bảo tồn khôi phục lại các nghề như đan lát, dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống...; Tiếp tục phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an, Quân sự trong công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và kịp thời xử lý, thực hiện tốt an toàn an ninh mạng.
Đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Tưởng Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Man
 
Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông
 
 
 
 


Số lượt xem:1037
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059544 Tổng số người truy cập: 3516 Số người online:
TNC Phát triển: